artikler.jpg

Nyheder

Artikler

Birgit Signora Toft skriver jævnligt artikler - også sammen med andre - om de emner, der optager hende. Andre skriver også ofte om emner, hvor hun udtaler sig. Her er et udpluk.

Hvordan skal man trappe ud af psykofarmaka? Kronik i Jyllands Posten 

Psykofarmakepidemien kan bekæmpes. Kronik i Information

Interview i Eurowoman om mentorskab Mentor – Eurowoman

Artikel om det første højskolekursus i stilhed og teori U i Herning Folkeblad Pauser kan forandre dit liv

Benzodiazepiner spøger stadigvæk - interview i Pharma

Filosofi om lederskab bliver udfoldet i Børsens Ledelseshåndbøger i samarbejde med Chr. Wittrock Filosofi i organisationer

Teori U og vandring i Sinai ørkenen har givet anledning til flere artikler, bl.a. denne i Børsens Ledelseshåndbøger i samarbejde med Kirsten Mellor Ørkenvandring mod bedre ledelse

Interview til Pharmadanmarks medlemsblad om mentorskab Mentorskaber boomer 

Artikel om mentorskab i The Independent Pixels Konference-magasin kan læses her

Kvinder på toppen - Mentorordning for kvindelige ledere i staten.