Det formelle mentorskabs elementer kan beskrives således:

Mentorprogrammet 

 • Virksomheden har et klart defineret formål med programmet.
 • Programmet støttes aktivt af topledelsen i den enkelte virksomhed.
 • Der er klare kriterier for at udvælge mentorer og mentees.
 • Der afholdes et introduktionskursus for mentorer og mentees.
 • Der er organisatorisk støtte til at administrere mentorprogrammets opgaver med matchning, opfølgning, evaluering samt håndtering  af relationer, som viser sig ikke at fungere.

Mentorskabets rammer

 • Mentor er neutral i forhold til mentees job, dvs. at mentor og mentee ikke er en del af hinandens hverdag eller har indflydelse på hinandens arbejde.
 • Samarbejdet bygger på gensidig fortrolighed.
 • De individuelle forløb har en start- og en slutdato.
 • Mentor og mentee deltager frivilligt og ud fra egen lyst.
 • Mentor modtager ikke honorar.

Mentorrelationen

 • Mentee er hovedperson og ansvarlig for, at der er en dagsorden til møderne. Mentee har ansvar for at omsætte samtalernes indhold til læring og konkret handling i egen hverdag.
 • Mentor har ansvar for at sætte tid af og at være både fysisk og mentalt til stede på møderne.
 • Mentee og mentor udarbejder en skriftlig mentoraftale på det første møde.[bka1] [BT2] 
 • Mentorrelationen fokuserer på job og karriere.
 • Mentor stiller egne erfaringer og indsigter til rådighed for mentee.

Herudover er mentors generelle tilgang til mentee en betydningsfuld faktor. Den gode mentor sætter sig selv i baggrunden og er nærværende og lyttende. Det sker ved at stille udfordrende og udforskende spørgsmål og ved at stille egen viden og erfaring til rådighed for mentee. Der kan være historier at fortælle fra eget liv, tilkendegivelser af meninger og feedback i passende doser. Mentor pejler sig ind på mentees behov og lader mentee have den længste taletid.

Mentee får mulighed for at udvikle egne svar og løsninger, afprøve dem, eksperimentere med dem og få hjælp til analyse og evaluering gennem nye samtaler med mentor.

Når mentor lytter til mentees udfordringer og bekymringer, hører historier fra mentees liv og arbejde og ser verden gennem mentees øjne, vil hun eller han også få nye indsigter og ny viden. I de situationer får mentor anledning til at reflektere over egen adfærd i udfordrende situationer.

Mentee og mentor forpligter sig over for hinanden gennem en forventningsafstemning