Birgit Toft tilbyder samtaler om psykofarmaka og nedtrapning. 

Første kontakt er gratis, og hvis du vælger at have et forløb hos mig efterfølgende, koster samtalerne 750 kr. pr. time. Et forløb med nedtrapning er afhængig af dit behov for støtte, og vi vurderer sammen behovet løbende. Nogen har brug for bare en samtale, mens andre har brug for flere.  

Farmaceuter har ingen ordinationsret, så de ændringer, jeg evt. vil foreslå, skal koordineres med din egen læge. Jeg påtager mig således ikke noget ansvar for din medicinering. 

Hvordan kommer man i gang?

Ved første kontakt fortæller du mig om din situation og din medicin. Det plejer at kræve lidt korrespondance og en telefonsamtale. Herefter kan vi mødes til den første samtale, hvor jeg vurderer, om jeg kan hjælpe dig, og hvor du også vurderer, om du tror, jeg kan hjælpe dig.   

Herefter begynder du at forberede dig på den nedtrapning, som vi har aftalt, og du tager de første skridt. Vi vurderer sammen, hvordan forløbet fremover skal foregå. Et nedtrapningsforløb er altid individuelt, og man skal tilpasse forløbet til sin situation, da man reagerer forskelligt på nedtrapning. 

Med et nedtrapningsskema og en dagbog til abstinenserne er du godt i gang. En vellykket nedtrapning skal ske langsomt for, at man ikke skal møde så mange abstinenser. Abstinenser er dog et tegn på, at kroppen reagerer positivt på den lavere og lavere dosis, og at du er på rette vej. Erfaringerne siger, at det er vigtigt at have nogen tæt på sig at snakke med om sin nedtrapning.

Du kan få tips og tricks om deling af tabletter og kapsler ved nedtrapning af psykofarmaka. Og vi har også skrevet en vejledning i langsom nedtrapning af psykofarmaka.