Neuroaffektiv ledelse tager afsæt i forståelsen af, hvordan vores nervesystem er medbestemmende for, hvordan vi agerer som leder og menneske, og hvordan vi evner at inddrage både egne og andres ressourcer i det daglige arbejde - ofte kaldet mentalisering. 

Derfor inddrager jeg det neuroaffektive aspekt i stort set alle mine aktiviteter - mentorskab, lederudvikling og mindfulness.

Mentalisering er vores evne til at være opmærksomme på os selv og reflektere over egen adfærd. Mentalisering er også at have opmærksomhed på andre menneskers væremåde og de relationelle samspil. En høj mentaliseringsevne er afgørende for, at en leder kan frisætte medarbejdernes potentialer til gavn for det fælles mål for virksomheden og dens medarbejdere.

Mentaliseringsevnen udvikles gennem en kombination af sansning gennem kroppen, følelsesmæssig empati og mental refleksion.

Dermed åbner vi for de neuropsykologiske udviklingsperspektiver, som omfatter kendskab til sanser, følelser og tanker (den treenige hjerne) og til magt og hierarkier. Grundlaget for at forstå disse perspektiver er at forstå sin egen udvikling fra barn til voksen - hvilken stimulation af sanser, følelser og tanker har vi været udsat for, hvordan har vi oplevet tilknytning eller mangel på samme til voksne?

Den treenige hjerne er derfor det pædagogiske redskab, jeg bruger til at skabe forståelse for, hvordan vores nervesystem virker:

- den sansende hjerne eller krybdyrhjernen
- den følende hjerne eller den gamle pattedyrhjerne
- den tænkende hjerne eller den nye pattedyrhjerne  

Der kommer dagligt nye bud på, hvad ledere skal kunne, f.eks. drive forandringer, være autentiske, anerkende medarbejdere, skabe relationer, udvise handlekraft, sætte mål, agere situationsbestemt, være mindful. Ledere i dag kan nemt få åndenød ved tanken om alt det, de skal mestre. Heldigvis kan det gøres enklere. Vores erfaring omkring det gode lederskab kan sammenfattes i følgende tre overordnende færdigheder:

► Lederen kender sig selv, bringer sig selv i spil og er nærværende.
► Lederen har en klar, bevidst og genkendelig ledelsesadfærd, som medarbejderne kender og har tillid til.
► Lederen har en høj mentaliseringsevne og kan dermed både tænke og føle klart.