Gennem mange års erfaring med lederudvikling ved jeg, at det er tanker, følelser og sanser, der skal i bevægelse, for at en udvikling kan finde sted. Dermed er der sat fokus på nervesystemet, som indeholder nøglen til begrebet den treenige hjerne.

Den treenige hjerne er en konstruktion, men begrebet tjener et pædagogisk formål, så man kan begynde at forstå, at kroppen, følelserne og tankerne har hver deres særpræg, og at de tre dele hver har deres rolle at spille, når vi taler om lederudvikling. 

Kroppen har sit eget sprog, og følelserne påvirker kroppen. Tankerne er også under påvirkning af følelser, og sådan kommunikerer de tre dele med hinanden alt imens vi går rundt og er ledere. Derfor spiller den treenige hjerne en stor rolle i vores daglige gøren og laden, ofte uden at vi er bevidste om det. 

Gennem årene er jeg også blevet inspireret af Otto Scharmer - ham med teori U og Presencing Institute - og Jes Bertelsens koncept om de fem medfødte kompetencer - kroppen, åndedrættet, hjertet, kreativiteten og bevidstheden.