Ideen bag firmaet

Teamtoft er grundlagt på ideen om, at vi som mennesker hele livet igennem kan udvikle os fagligt, personligt og relationelt. Den faglige udvikling behøver vi ikke at kære os så meget om, for den sker automatisk i et lærende fagligt miljø, mens den personlige og relationelle udvikling skal ske i en bevidst og levende kontakt med andre mennesker, der gerne har en bedre udviklet personlig og relationel kompetence.

Vision

Teamtofts vision er derfor at skabe sammenhæng i liv og ledelse for den enkelte leder. Visionen er også at hjælpe mennesker med at tage ejerskab over eget liv, med at vende ryggen til offerrollen og med at tage livet på sig - på godt og ondt. Desuden er visionen at inspirere og motivere  mennesker til at træffe vigtige valg i livet, så tilfældighederne ikke vælger livet for dem.

Baggrund

Birgit Signora Toft er uddannet farmaceut i 1976 og ph.d. i biokemi 1980. Hun har siden været ansat i hospitalsvæsenet først i Nuuk, Grønland (1980-85) som apoteker, hvor hun var pioner på lægemiddelområdet med at udvikle en sikker lægemiddelhåndtering ved Apoteket ved Dronning Ingrids Hospital. Efter Grønland rejste hun til en stilling som kemiker ved Klinisk Biokemisk Afdeling på Herning Centralsygehus, hvor hun også havde ansvaret for lægemiddelforsyningen. Efter få år tog hun sammen med sygehusledelsen initiativ til at etablere det første sygehusapotek i det tidligere Ringkøbing Amt, og hun blev dets første leder/sygehusapoteker i 1990.

Egne planer

Efter knapt otte år på posten søgte hun orlov for at gå videre med sine egne planer om et bedre lederudviklingsprogram end det offentlige sundhedsvæsen kunne tilbyde, og hun havde forinden oprettet sit eget konsulentfirma i 1997, Teamtoft, som forberedelse til en ny selvstændig konsulentkarriere. Birgit var blevet inspireret til mere personlig og individuel lederudvikling gennem kontakt og samarbejde med Lasse Zell og Finn Voldtofte, hvem hun skylder megen tak.  

Sideløbende med Teamtoft har Birgit Toft siden 1998 været deltidsansat som kvalitetsudviklingskonsulent for de praktiserende læger i tidligere Ringkøbing Amt og nu Region Midtjylland. Der var tale om en nyoprettet stilling, hvor man ønskede at opgradere lægemiddelområdet i almen praksis ved at give en farmaceut mulighed for at besøge de praktiserende læger i deres praksis og give feedback på lægemiddelordinationer. Stillingen er senere omdøbt og hedder nu Regional lægemiddelkonsulent.

Psykofarmaka

Et pionerarbejde blev indledet, hvor arbejdet med psykofarmaka og især afhængighedsskabende lægemidler såsom sove-nervemedicin, stærkt virkende smertemedicin og depressionsmedicin blev omdrejningspunktet. Allerede fra tiden som apoteker i Grønland og især som sygehusapoteker i Herning blev perspektivet på ordination af afhængighedsskabende medicin skærpet, og den omfattende erfaring, som hun gennem årene har høstet omkring uhensigtsmæssig ordination af og overforbrug af medicin, har hun brugt som fortaler for bedre uddannelse og organisering af lægemiddelordination hos de ordinerende læger og som talerør for de svage, der er blevet ofre for netop disse handlinger.

Birgit har arbejdet professionelt med lægemidler siden sin uddannelse som cand. pharm. og ph.d. - senest som lægemiddelkonsulent i Region Midtjyllands medicinteam. Hun er kendt for at have et skarpt øje på overforbrug af medicin og har gjort en pionerindsats i Region Midtjylland for at nedsætte forbruget af psykofarmaka – særligt sove-/nervemedicin og antidepressiv medicin.

Karriereforløbet har også resulteret i mange både videnskabelige og mere folkelige artikler, foredrag og indlæg i medier, herunder også en del TV-medvirken.

Mentorskab

I Teamtoft har hun været pioner på mentorskab, som hun allerede i midt-halvfemserne blev stærkt optaget af. Mentorskab var ikke kendt i Danmark på det tidspunkt, og hun blev tilskyndet til at skrive en bog.

Det kald kunne hun ikke løbe fra og hun skrev bogen sammen med sin gode ven og åndsfrænde Steen Hildebrandt. Bogen skrev nærmest sig selv i samarbejdet med Steen. Mentorskab blev Birgits domæne, og gennem samarbejde med Steen Hildebrandt og senere Lisa Ott har hun sat mentorskab på dagsordenen i en række virksomheder og organisationer.

Udviklingsrejser

Udviklingsrejser blev også Birgits felt. Hun udviklede TimeOut - konceptet sammen med John Bern, og de to har gennem mange år rejst til klostre i Italien.

Ved det første besøg i Assisi i 2001 oplevede Birgit, hvad rejsen gjorde ved kursisterne, ikke mindst den religiøse og spirituelle dimension havde en positiv indvirkning på deltagerne, som ellers for de flestes vedkommende var enten kulturkristne eller ikke-troende. Naturen og det religiøse gør noget ved mennesker. Derfor var det et utroligt tilfælde, at hun mødte Kirsten Mellor, som havde erfaring med at rejse i ørkenen, og de to udbød deres første lederudviklingsrejse for kvinder til Sinai Ørkenen og Mosesbjerget i 2005. Det blev til et mangeårigt spændende samarbejde om teori U, som var rammen om kurserne i ørkenen - Ørkenvandring mod bedre ledelse.

Den spirituelle side har altid været en del af Birgits kurser og undervisning, men nu har denne side fået en mere udgående retning, da hun gennem de senere år har haft egne kurser med titlen ”Pausens kraft” på programmet. Indholdet er mindfulness-øvelser kombineret med undervisning i nervesystemet og selvberoligende teknikker.

Som en syntese af de mange interesser, som Birgit har haft gennem årene, har hun nu engageret  sig i neuroaffektiv ledelse, som er viden om menneskets nervesystem, sanser, følelser og tanker og hvordan disse bestanddele i kroppen og sindet anvendes personligt og relationelt. Her kommer Birgits viden om biologi og lægemidler til sin ret, da arbejdslivet og privatlivet er påvirket og præget af beroligende, dæmpende eller præstationsfremmende medikamenter i form af nydelsesmidler og lægemidler.