Det, der især kendetegner mentorskab er tilstedeværelsen af nogle grundlæggende vilkår: erfaring, tillid og motivation.

Det første og vigtigste vilkår er mentors personlige erfaring inden for det område, hvor mentee ønsker at dygtiggøre sig. Her kan mentors eksempler og fortællinger være en inspiration for mentee, så hendes eller hans egne erfaringer bliver indhøstet med en større bevidsthed om den type fejl og uheld, vedkommende har fået indsigt i via sin mentor. Mentors erfaring kan også være den støtte, der skal til, for at mentee tør træde ud af sin komfortzone.

Det næste vilkår er tillid mellem mentor og mentee. Jo større tillid, des mere tør mentee vove sig ud i det ukendte og træde nye stier. Tilliden udvikler sig, efterhånden som mentor og mentee lærer hinanden at kende og forstærkes af, at begge er åbne over for og lytter til hinanden.

Det tredje vilkår er motivation fra begge sider til at indgå i et udviklende fællesskab. Motivationen følger blandt andet af, at begge frivilligt er gået ind i mentorprogrammet, således at det er lysten, der driver værket. En mentees energi og overskud virker motiverende på mentor, som bruger både tid og energi på at stille sin erfaring til rådighed. En mentors interesse og opbakning virker motiverende på mentee, som har en krævende udvikling foran sig.