Nedtrapningsforløb - online forår 2024

I efteråret 2023 har Line Diemer og jeg afholdt et online-forløb for et lille hold på fem, hvor vi inviterede til 5 gange 1½ times undervisning i nedtrapning af depressionsmedicin. Vi mødtes online hver anden tirsdag kl. 19-20.30, hvor vi underviste i nervesystemet og medicinens virkning, guidede i kropsøvelser og gav individuelle råd om den praktiske nedtrapning. Især den praktiske nedtrapning er udfordrende, da der ikke findes de nødvendige små dosisstørrelser til gradvis nedtrapning, og der opstår ofte en utålmodighed, når man nu endelig har sat sig for at ville trappe ud af medicinen. 

Forløbet var meget positivt for de 4 deltagere, der holdt ud, og nu afventer vi deres evaluering. 

Vi forlængede forløbet med 3 gange, som kommer til at ske her i det nye år, da det viser sig, at et nedtrapningsforløb ofte er en ensom proces, hvor man bliver i tvivl, om man er på rette kurs. Man kan få det dårligt af abstinenser, og man kan komme i tvivl, om man er ved at blive syg igen, som inden man begyndte at få medicin. Den tvivl er ofte ubegrundet, da der langt hen ad vejen er tale om for hurtig nedtrapning, og derfor er det abstinenser, man møder. 

Vi fortsætter med en nyt nedtrapningsforløb i 2024, så hvis du har lyst til at vide mere om forløbet, kan du indtil videre se på denne beskrivelse, som i store træk vil være den form, vi også vil benytte til det næste forløb. Du er også velkommen til at vise forhåndsinteresse ved at skrive til Line  eller mig .

 

Foredrag

I 2024 holder vi igen et af vore halvårlige møder om nedtrapning af psykofarmaka. Vi er de samme - tre psykologer og jeg, farmaceuten, som alle har stor erfaring i at vejlede om nedtrapning. Vi har hver vores fokus, men målet er det samme - at hjælpe mennesker til at blive fri for psykofarmakaenes snærende bånd. 

Vi har som altid en gæst med - en, der kender nedtrapning på egen krop. Vi har også en pårørende med - en, som kender til nedtrapning hos et familiemedlem. 

Tilmelding på Billetto kommer snart. 

 

Andre foredrag 

Oplæg (video) om benzodiazepin-nedtrapning ved symposium i København.