naervaersmeditation.jpg

Kurser og foredrag

Nærværs-meditation

9 tirsdage i august - december 2018

Tirsdag den 21. august begynder et nyt forløb i nærværs-meditation i Yoga-salonen. Fremover mødes vi hver anden tirsdag kl. 19.30 frem til begyndelsen af december.

Målgruppe
Forløbet henvender sig til alle, der har lyst til at fordybe sig i en stille indre tilstand, at øve sig i selvberoligelse og at finde den indre ro.
Kurset egner sig både for dig, der endnu ikke har haft en lektion i mindfulness og for dig, der tidligere har været med i et forløb med Pausens kraft.

Tid og sted
Ni tirsdage: 21. august, 4. og 18. september, 2., 16. og 30. oktober, 13. og 27. november samt 11. december. Alle dage kl. 19.30 – 21.30 i Yoga-salonen i Ryesgade 103C, 2100 København Ø.

Tilmelding
Tilmelding øverst på siden eller på mail til senest den 7. august 2018 eller snarest muligt. Der er kun få pladser i Yoga-salonen.

Pris
Pris 2.500 kr. (inkl. moms).

Indhold
De fleste af os har svært ved at tage os sammen til at få en daglig praksis med at sidde stille og trække vejret. Det lyder mærkeligt, men sådan er det.
Det er oftest nemmere at sidde stille og falde til ro, når man sidder sammen med andre, der har det samme formål. Bedst går det, hvis der er én, der tager ansvaret for at kalde sammen og guide lidt. 

Det gør jeg gerne, og vi vil bruge fællesskabet til at komme dybere ind i stilheden og mærke, at det er muligt at få kroppen helt i ro. Vi vil udveksle med hinanden om de erfaringer vi gør undervejs, og der er inspiration at hente for dem, der gerne selv vil opbygge en daglig praksis.

Vi vil i øvelserne fokusere på vejrtrækningen for at opnå ro i kroppen, mens vi sidder på puden, og vi vil undersøge, hvordan vi kan få mere ro i nervesystemet også til dagen efter på vores arbejde eller i familien.

Vi kommer ind på nervesystemets evne til at håndtere sansninger, følelser og tanker, og vi vil undersøge, hvordan en sans er forskellig fra en følelse, som igen er forskellig fra en tanke. Med den øgede bevidsthed kan vi gøre tilværelsen lettere for os selv og dermed også for andre. 

Denne viden kommer fra den neuroaffektive udvikingspsykologi, som bl.a. også omfatter begrebet "den treenige hjerne" - en evolution, som har medført, at vi i vores nervesystem også indeholder elementer af den primitive hjerne fra krybdyr og af den gamle pattedyrhjerne, som vi kender fra de laverestående pattedyr. Den viden er nyttig, når vi skal reflektere over f.eks. stressniveauet forårsaget af egen og andres adfærd.

Jeg er også optaget af den såkaldte empati-stjerne, som omfattter viden om åndedræt, hjerte, bevidsthed, krop og kreativitet. Disse fem medfødte "talenter" ser vi på én efter én, og vi undersøger konsekvenserne på vores daglige adfærd ved at arbejde med dem igennem forløbet.

Temaerne berøres kortvarigt og kan tjene som inspiration til at søge mere viden, hvis man fatter interesse for temaerne.

 

Info & tilmelding - Nærværs-meditation