lederudvikling.jpg

Specialer

Lederudvikling

Den gode leder kender sig selv, sin rolle og sine muligheder, så lederen er i stand til at få sine kollegaer og medarbejdere til at gå i samme retning som lederen selv. Det kræver en grundlæggende erfaring med at se på sig selv og en bevidst udvikling af de evner, der skaber gode relationer. Kort sagt en personlig modning med stort fokus både på sig selv og på de andre. Denne modningsproces kan være aktiv hele livet igennem. 

Ledelse foregår ikke blot i hjernen med tanker på det strategiske niveau. Ledelse er også en disciplin, der er temmelig afhængig af, hvordan den enkelte leder sanser og føler. Disse basale vilkår har vi fælles med krybdyr og padder (sanserne) og med laverestående pattedyr (følelser).

Når det kommer til tænkning, er mennesket stort set alene om netop den disciplin, idet vi kan tænke i fortid og fremtid, vi kan lægge planer og vi kan tænke abstrakt og strategisk. Vi taler om den treenige hjerne – den autonome (den sansende), den limbiske (den følende) og den præfrontale (den tænkende). God ledelse kan kun praktiseres, hvis lederen kender og bruger sine tre hjerneafsnit – bevidst og modent. Det kalder man mentalisering – at kunne bruge hele sit register i de tre hjernedele. Vi kalder det ledelse mellem hjerne og hjerte – eller neuroaffektiv ledelse efter inspiration af Susanne Hart og Marianne Bentzen.

Teamtoft har specialiseret sig i retræter/lederudviklingsrejser, hvor undring og fællesskab giver næring til udviklingen.