pausens.kraft.hojskole.jpg

Kurser og foredrag

Lederretræte for kvinder i Assisi

Lederretræte for kvinder i Assisi 2020 - se programmet nedenfor i en kort udgave. Du kan downloade en mere udførlig beskrivelse af retræten. Tilmelding nederst på siden. 

At lede sig selv og andre – med hjertet på rette sted!

Leder-retræte for kvinder i Assisi, Italien 24.-28. september 2020.

Trænger du til at mærke, at der er mere på tallerkenen til dig? Har du en intention med dit liv som leder? Har du brug for støtte og energi til at udfolde din intention?

Så kan du med fordel tage med på retræten, som folder sig ud i et fællesskab af kvinder med ønske om at reflektere over livet som leder og som menneske. I dialoger, alene og på vandringer.

INDHOLD i Lederretræten:

Træning af den treenige hjerne (tanker, følelser og sansninger) som
-          opmærksomhed/bevidsthed om os selv og andre – tanker i den præfrontale cortex,
-          det relationelle mellem mennesker i arbejdslivet – følelser i det limbiske system  
-          den kropslige bevidsthed – sansninger af verden uden for os selv gennem det autonome nervesystem

Træning af de fem medfødte kompetencer, som altid er til stede
-          kroppen som basis for hele vores eksistens
-          åndedrættet til at belive kroppen
-          hjertet - livsenergi og kærlighed
-          kreativiteten – det skabende og sjove
-          bevidstheden – at vide af/nærvær

Hvad fremmer og hvad dræner vores energi?
-          Fokus på balance i den treenige hjerne
-          Styrkelse af de fem medfødte kompetencer

Hvilken betydning har det feminine aspekt i ledelse med reference til
-          Sancta Chiara
-          Frans af Assisi

I Assisi er der en stor tradition for samling af pilgrimme, og det giver byen en særlig stemning med fred og ro. Byen er præget af de to store lederskikkelser i middelalderen, Frans af Assisi og Sancta Chiara, som begge har fået en katedral opkaldt efter sig, og som er baggrund for det spirituelle og religiøse miljø, der er i Assisi. De to – Frans og Chiara – var den tids store banebrydende lederskikkelser med ideer og idealer, som nutidens ledere kan lære meget af.

I dag ville man også betegne dem begge som miljøaktivister og bæredygtigheds-forkæmpere, idet de beundrede naturen og tog vare på den i helt usædvanlig grad.

PRIS: 10.625 inkl. moms for alt i Assisi. Hertil kommer rejsen, som den enkelte deltager selv står for.

REJSEN: Der er to former for transport – fly og tog - se i den mere udførlige beskrivelse om rejserne. 

KLOSTERET:
Vi skal bo på det mest spændende kloster i Assisi - CEFID – en økumenisk organisation under den franciskanske broderorden. Vi kommer ind i hjertet af broderorden, kun fordi vi har en tæt kontakt til ordenen gennem retræteleder Bente Wolf, der har boet i Assisi i mange år. Retræten omfatter besøg og foredrag i Capella della Parce, som er en del af det store franciskanske kirkekompleks – Sacro Convento. Her deltager vi i den store søndagsmesse.

RETRÆTELEDER:
Birgit Signora Toft
Har mange års erfaring med lederudviklings-processer og - rejser til klostre og ørkener.
Forfatter til bogen ”Pausens kraft – sådan tanker du op” samt flere bøger om mentorskab.

Info & tilmelding - Lederretræte for kvinder i Assisi