Retræte - at leve resonant

At leve resonant betyder at  være sansende og lyttende til stede i samværet med andre mennesker og med naturen. Vores tilstedeværelse blandt mennesker og i i naturen kalder på et gensvar - en resonans, som berører os. 

Vi udfolder begrebet resonans gennem oplæg, refleksion i fællesskab, meditativ stilhed og naturoplevelser.

Vi vandrer til og i Draved skov og tager på dagstur til Rømø, hvor vi samler østers. Vi lytter til musik, og vi synger morgen- og aftensange.

Programmet i hovedtræk

Vi følger klosterets rytme med måltider og morgen- og aftensang, og vi har derudover indlagt morgenmeditation hver morgen k. 7.30. 

Vi får en indføring i nervesystemets opbygning som baggrund for at forstå samspillet mellem tanker, følelser og sansninger - den treenige hjerne. Og vi prøver i samværet med de andre deltagere og naturen at forstå dette samspil. 

Vi undersøger gennem egen-refleksion og samtaler, hvordan vores livsudfoldelse kan fremmes ved bevidsthed om den treenige hjerne.  

Vadehavet ved Rømø og Hjerpsted er vores felt midt i ugen - her følger vi tidevandet og benytter den laveste vandstand til at samle østers og få et indtryk af fortidens spisekammer.

Draved skov, som er et af landets eneste urørte skove, er målet for en længere vandring. Her forundres vi over træerne og deres liv som metafor for vores egen natur - hvad kan træerne fortælle os, hvis vi åbner vore sanser?   

Programmet kan ses her 

Målgruppe

Alle, der har lyst til en pause fra det almindelige liv med arbejde, familie og alverdens gøremål. Alle, der har lyst til at reflektere over, om der "måske er mere på tallerkenen". Alle, der har brug for inspiration til at udfolde livet yderligere - kort sagt alle i alle aldre, der er nysgerrige på livet og dets udfoldelse. 

Vandringerne ved Vadehavet og til og fra Draved skov kræver almindelig kondition. 

Pris, tidspunkt og tilmelding

PRIS: 4.195 kr. (enkeltværelse 4.595 kr.).

TIDSPUNKT: 17. oktober (kl. 14) - 21. oktober (kl. 12) 2022. 

TILMELDING: Løgumkloster Refugium eller T: 7474 3301 eller MAIL:

REFUGIET I LØGUMKLOSTER er et moderne kloster, der er bygget sammen med Klosterkirken og resterne af et cistercienserkloster. Refugiet blev etableret i 1960 som et tilbud til spirituelt og søgende mennesker, der kunne gå på kursus i de mange tilbud, og stedet var også tiltænkt forfattere og kunstnere, der havde brug for at trække sig tilbage. Således har refugiet stadigvæk en vigtig opgave, og der er stor søgning til et alsidige udbud af kurser. Se mere på www.loegumkloster-refugium.dk 

RETRÆTELEDERE:
Helle Skaarup, refugiets forstander og foredragsholder
Birgit Signora Toft, forfatter til bogen "Pausens kraft - sådan tanker du op".